Nhà Phước Kiển

2015

Phước Kiển, TP HCM, Việt Nam

Kiến trúc sư thiết kế: Cong Sinh Architects

Diện tích khu đất: 625m2

Tổng diện tích sàn: 486m2

Ảnh: Cong Sinh Architects

Pinterest
      
Click vào hình để phóng lớn