Nhà Xô Viết Nghệ Tĩnh

2016

TP. HCM, Việt Nam

Kiến trúc sư thiết kế: Cong Sinh Architects

Tổng diện tích sàn: 446m2

Ảnh: Cong Sinh Architects

Pinterest
      
Click vào hình để phóng lớn