VNC Khoa Học Miền Trung

2013

TP.Huế, Việt Nam

Kiến trúc sư thiết kế: Cong Sinh Architects

Diện tích khu đất: 6299m2

Tổng diện tích sàn: 6226m2

Ảnh: Cong Sinh Architects

Pinterest
       
Click vào hình để phóng lớn