Kaleidoscope
Archdaily Tháng 6/2016

Kaleidoscope

Nhấn vào đây để liên kết đến bài đăng Archdaily

Kaleidoscope

Architects:Cong Sinh Architects

Location: District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Architect In Charge:Vo Quang Thi 

Project Architects:Vo Quang Thi, Nguyen Thi Nha Van, Phung Kim Phuoc

Contractor: Thanh An Interior & Construction Co.,Ltd

Project Year: 2015

Photographs: Quang Tran

Model Photographs : Hiroyuki Oki

Pinterest
              
Click vào hình để phóng lớn