Kính Vạn Hoa
TẠP CHÍ NỘI THẤT Tháng 9/2016

Kính Vạn Hoa

Kính Vạn Hoa

Architects:

Cong Sinh Architects (Web: www.kientruccongsinh.com)

Location: 

District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Architect In Charge:

Vo Quang Thi
Project Architects:

Vo Quang Thi, Nguyen Thi Nha Van, Phung Kim Phuoc

Contractor: 

Thanh An Interior & Construction Co.,Ltd
Project Year: 

2015

Photographs: 

Quang Tran

Model Photographs : 

Hiroyuki Oki

Pinterest
            
Click vào hình để phóng lớn